Wdrożenie w spółce CZAH-POMIAR półautomatycznej linii technologicznej do produkcji czujników płaszczowych oraz stanowiska do wzorcowania pirometrów

nr UDA-RPSL-01.02.04-00-D88/11-00