z Uroczystej Gali wręczenia Złotej Statuetki Fair Play za rok 2012 Prezes