Zielone czujniki CZAH - POMIAR

(sw)_CZAH_GreenTech-awers.jpg

GWARANTOWANA JAKOŚĆ POMIARÓW W NOWEJ ODSŁONIE

CZUJNIKI Z GŁOWICAMI W KOLORZE ZIELONYM powstały w trosce o ochronę środowiska naturalnego z wykorzystaniem idei zielonej technologii, która obejmuje: zrównoważony rozwój, ograniczenie odpadów i zanieczyszczeń, innowacje w zakresie rozwiązań produkcyjnych oraz technologicznych produktu, produkcję czujników do ponownego wykorzystania i nadzór nad ich cyklem życia.

Zielony w naszych czujnikach to nie tylko kolor!
Oznacza, że:

• pracujemy zgodnie z Systemem Zapewnienia Jakości według normy ISO 14001,
• standardy produkcji przyjaznej środowisku utrzymujemy nieprzerwanie od
2002 roku gdy CZAH-POMIAR jako jedna z nielicznych firm w Polsce
otrzymała nagrodę „Panteon Polskiej Ekologii” przyznaną przez Ministra
środowiska i Dyrektora PCBC za propagowanie idei ochrony środowiska,
• przy produkcji wykorzystujemy technologię oraz materiały przyjazne
środowisku,
• materiały do produkcji podlegają kontroli w naszym Akredytowanym
Laboratorium Pomiarowym,
• wszyscy dostawcy spełniają kryteria dostarczania produktów wykonywanych w
oparciu o technologie przyjazne środowisku,
• istotne aspekty środowiska są pod stałą kontrolą firmy, jak:
- zużycie energii podczas procesu produkcji,
- wykorzystywanie materiałów podlegających recyclingowi,
- odzysk surowców wtórnych,
- zmniejszenie odpadów i zanieczyszczeń poprzez zmianę wzorców produkcji,
• wdrażamy innowacje, które mają usprawnić proces technologiczny w aspekcie
zielonych technologii,
• prowadzimy analizy niezbędne do kontroli procesów i stopnia ich
oddziaływania na środowisko oraz oceny jakości produktu,
• Nasze Akredytowane Laboratorium Pomiarów Temperatury potwierdza, że
wyprodukowane przez CZAH – POMIAR czujniki posiadają deklarowaną klasę
dokładności,
• stosowane czujników CZAH – POMIAR przyczynia się do podniesienia ochrony
środowiska naturalnego u naszych Klientów,
• Klienci otrzymują czujniki o sprawdzonej i potwierdzonej dokładności
pomiarowej co pozwala im na optymalizację własnych procesów np. poprzez
zmniejszenie zużycia energii oraz obniżenie ilości braków w procesie
produkcji.