ROZSZERZENIE ZAKRSU AKREDYTACJI NASZEGO LABORATORIUM

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.
"Opracowanie i wdrożenie wspomaganego komputerowo innowacyjnego systemu do wzorcowania czujników temperatury metodą punktów stałych w firmie CZAH - Pomiar Sp. z o.o." nr UDA-RPSL-01.02.03-00-015/10-02
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

Z przyjemnością i satysfakcja informujemy, że rozszerzamy zakres usług
na wzorcowanie kontrolnych czujników termoelektrycznych typu S, R i B oraz kontrolnych czujników rezystancyjnych SPRT metodą punktów stałych (w komórkach punktów stałych) w zakresie akredytacji.
Szczegóły zamieszczamy w artykule prestiżowego czasopisma branżowego PAR w numerze grudniowym 2013. Zapraszamy do współpracy w zakresie usług świadczonych przez nasze LABORATORIUM.