NOWE PRODUKTY CZAH - POMIAR Sp. z o.o.

Nowe Katry Katalogowe

Z przyjemnością przedstawiamy nowe produkty CZAH - POMIAR S. z o. o:

KONTROLNE CZUJNIKI TERMOELEKTRYCZNE(z metali szlachetnych typ R i S)
KONTROLNE CZUJNIKI REZYSTANCYJNE(SSPRT)

Modele czujników zostały opracowane przez Dział Technologiczny CZAH - POMIAR oraz przetestowane przez Akredytowane Laboratorium Pomiarów Temperatury CZAH-POMIAR

Główne atuty Kontrolnych czujników:
• Wysoka stabilność pomiarowa
• Szeroki zakres temperatury pracy
• Wysokiej jakości platynowe elementy pomiarowe
• Dwa dostępne rodzaje wykonania – z wyprowadzoną spoiną odniesienia i bez (wolne końce czujnika termoelektrycznego)
• Niepewność wzorcowania około 0,23 °C (czujniki R i S)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.

"Opracowanie i wdrożenie wspomaganego komputerowo innowacyjnego systemu do wzorcowania czujników temperatury metodą punktów stałych w firmie CZAH - Pomiar Sp. z o.o." nr UDA-RPSL-01.02.03-00-015/10-02